If you see this message, your browser is not running JavaScript.
Turn on JavaScript support and enjoy the site.

UWAGA!!! Jeśli widzisz tą wiadomość oznacza to, że Twoja przeglądarka ma wyłaczoną obsługę JavaScript.
Obsługa JavaScript musi być włączona aby dalej korzystać ze strony.
logo
logo
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


(Sabalis serrulatea extractum; 9,0-11,0:1)
320 mg, kapsułki miękkie

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek PROSTAMOL UNO ostrożnie.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilają się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:
 1. Co to jest lek PROSTAMOL UNO i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PROSTAMOL UNO
 3. Jak stosować lek PROSTAMOL UNO
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek PROSTAMOL UNO
 6. Inne informacje
1. CO TO JEST PROSTAMOL UNO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

PROSTAMOL UNO to lek, który łagodzi dolegliwości związane z przerostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy.

PROSTAMOL UNO stosuje się w leczeniu zaburzeń oddawania moczu występujących w początkowym stadium łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PROSTAMOL UNO

Kiedy nie stosować leku PROSTAMOL UNO:
 • w przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych leku.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek PROSTAMOL UNO:
Prostamol uno łagodzi dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego nie prowadząc do jego zmniejszenia, a tym samym nie eliminuje choroby.
Pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzem. Konsultacja lekarska jest konieczna zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu oraz w przypadku zatrzymania moczu w pęcherzu.

Stosowanie leku PROSTAMOL UNO z innymi lekami
Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Stosowanie leku PROSTAMOL UNO z jedzeniem i piciem
Lek PROSTAMOL UNO należy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Nie dotyczy. Lek jest stosowany wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
PROSTAMOL UNO nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PROSTAMOL UNO

Lek PROSTAMOL UNO należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka na dobę. Kapsułki należy przyjmować codziennie o tej samej porze, po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu. Regularne przyjmowanie produktu PROSTAMOL UNO jest szczególnie ważne dla skuteczności leczenia.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, nasilenia oraz przebiegu choroby.
O czasie trwania leczenia decyduje lekarz na podstawie wyników regularnych kontroli.
Poprawa stanu pacjenta i zmniejszenie objawów najczęściej obserwuje się po około 4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.
Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku, gdy dolegliwości nie ustępują lub nasilają się.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PROSTAMOL UNO
Nie odnotowano przypadków przedawkowania i zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku PROSTAMOL UNO
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku PROSTAMOL UNO
Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek PROSTAMOL UNO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli objawy niepożądane nasilą się lub wystąpią jakiejkolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowe.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PROSTAMOL UNO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres trwałości leku wynosi 3 lata.

Nie stosować leku PROSTAMOL UNO po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze poniżej 25οC.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek PROSTAMOL UNO
Substancją czynną leku PROSTAMOL UNO jest wyciąg z owoców boczni piłkowanej.
Każda kapsułka zawiera 320 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej.
Inne składniki leku to: sukcynylowana żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czarny (E172), czerwień koszenilowa (E124).

Jak wygląda lek PROSTAMOL UNO i co zawiera opakowanie?
Kapsułki miękkie.

Lek PROSTAMOL UNO dostępny jest w opakowaniach zawierających 30 i 60 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Berlin-Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
Tel: (22) 566 21 00
Fax: (22) 566 21 01


Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
PROSTAMOL UNO: Skład: 1 kapsułka zawiera 320 mg wyciągu z owocu boczni piłkowanej (Sabalis serrulatae fructu extractum). Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z przerostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu, jak np.: słaby strumień moczu, parcie na mocz, częstomocz, częste oddawanie moczu w nocy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG, Niemcy. Informacja naukowa o leku: Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o, ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, tel: (22) 566 21 00, fax: (22) 566 21 01